Tłumacz i lektor języka rosyjskiego
dr ANNA KADYKAŁO

Profesjonalne tłumaczenia rosyjski <-> polski,
efektywna nauka języka rosyjskiego

O MNIE

O mnie tłumaczenia rosyjski

Tłumaczenia rosyjski <-> polski

Nazywam się Anna Kadykało. Jestem doktorem nauk humanistycznych, tłumaczem technicznym i specjalistycznym języka rosyjskiego Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od 2006 roku zajmuję się wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych (pisemnych i ustnych) z języka rosyjskiego na polski oraz z polskiego na rosyjski. Współpracuję z biurami tłumaczeń, firmami i klientami indywidualnymi na terenie całej Polski.

Nauczam także języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferuję lekcje rosyjskiego osobom prywatnym oraz firmom – dla ich pracowników.  

Praca jest moją pasją: każde wykonane tłumaczenie daje mi dużą satysfakcję. Przez wiele lat pracowałam naukowo, a efektem tej pracy jest książka oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Mogę zatem stwierdzić, iż praca z tekstami źródłowymi oraz opracowaniami naukowymi nauczyła mnie dokładności, systematyczności, dociekliwości oraz dbałości o każde słowo, co teraz przekładam na pracę w zakresie tłumaczonych tekstów.

Z drugiej strony – bardzo lubię kontakt z ludźmi, dlatego nauczania języka rosyjskiego nie traktuję jako „suchego” przekazywania reguł gramatycznych czy kolejnych porcji słówek. Staram się natomiast maksymalnie dostosować zajęcia do potrzeb i oczekiwań słuchaczy, aby polubili język rosyjski i nawet w czasie wolnym sięgnęli po dodatkowe materiały. Odczuwam ogromną satysfakcję, gdy moi uczniowie zdają egzaminy, radzą sobie podczas wyjazdów do krajów rosyjskojęzycznych i przede wszystkim – nie boją się mówić po rosyjsku.

TŁUMACZENIA

Profesjonalne tłumaczenia rosyjski <-> polski

ROSYJSKI - KURSY

Efektywna nauka języka rosyjskiego

 

Wykonuję również tłumaczenia pisemne z języka ukraińskiego na język polski oraz nauczam języka ukraińskiego. Ponadto organizuję lekcje z języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i innych państw WNP.

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Wystawiam faktury bez VAT.

Zapraszam do współpracy.

.

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia pisemne rosyjski i ukraiński

Tłumaczenia pisemne ROSYJSKI <-> POLSKI
i UKRAIŃSKI -> POLSKI

Zakres tłumaczeń pisemnych obejmuje między innymi:

  • teksty biznesowe, korespondencję biznesową,
  • teksty prawnicze: umowy, kontrakty, pełnomocnictwa,
  • dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne,
  • materiały promocyjne i reklamowe, prezentacje,
  • strony internetowe,
  • teksty naukowe i literackie,
  • dokumenty aplikacyjne (CV, listy motywacyjne, certyfikaty),
  • dokumenty archiwalne.

Tłumaczenia ustne ROSYJSKI <-> POLSKI

 • konsekutywne (osoba mówiąca robi przerwę, dając tłumaczowi czas na przetłumaczenie)
 • szeptane (tłumacz na bieżąco przekłada szeptem do ucha słuchacza wypowiedzi innych uczestników spotkania)
 • towarzyszące (tłumacz towarzyszy osobie/delegacji podczas spotkań, rozmów, wizyt, w czasie podróży)

Oferuję:

 • tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych, negocjacji handlowych, szkoleń;
 • pomoc w prowadzeniu rozmów telefonicznych z rosyjskojęzycznymi kontrahentami;
 • tłumaczenia ustne – z użyciem komunikatora Skype, Google Meet, Zoom, MS Teams, Viber i in.

KURSY JĘZYKOWE (ROSYJSKI, UKRAIŃSKI, POLSKI dla obcokrajowców)

Język rosyjski tłumaczenia i nauka

Język rosyjski przez Skype

Nauka języka w dogodnych godzinach, bez wychodzenia z domu. Oszczędność czasu (brak dojazdów), większa elastyczność i komfort. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych lekcji.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego na różnym poziomie zaawansowania.

Metoda oraz zakres nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i poziomu słuchaczy. Na zajęciach wprowadzane są elementy kulturoznawcze i realioznawcze.

Oferuję także lekcje indywidualne u nauczyciela (Jaworzno-Leopold).

Oferowane przeze mnie zajęcia obejmują:

język rosyjski

 • w biznesie,
 • w turystyce,
 • prawniczy,
 • techniczny,
 • medyczny,
 • dla dzieci (z nauką piosenek, rymowanek, elementami zabawy, poznawaniem bohaterów rosyjskich bajek),
 • przygotowanie do egzaminów na certyfikat z języka rosyjskiego (TRKI,TELC),
 • pomoc w przygotowaniu do matury z języka rosyjskiego,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji,
 • korepetycje, nadrabianie zaległości, pomoc w odrabianiu lekcji,
 • konwersacje

Posiadam bardzo bogaty i różnorodny zbiór materiałów dydaktycznych do nauki rosyjskiego (w tym wiele pozycji przeznaczonych dla dzieci)

Materiały dydaktyczne są wliczone w cenę zajęć.

Dla chętnych – dodatkowe materiały dydaktyczne, dostosowane do poziomu i zainteresowań uczestnika (w cenie zajęć).

Cena: 50 złotych (60 minut)

Język ukraiński nauka

UKRAIŃSKI

Oferuję lekcje/kursy języka ukraińskiego przez Skype lub u nauczyciela (Jaworzno-Leopold).
Metoda oraz zakres nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i poziomu słuchaczy (nauka od podstaw, gramatyka, konwersacje, język biznesu, elementy kultury ukraińskiej).

Materiały dydaktyczne są wliczone w cenę zajęć.

Cena: 50 złotych (60 minut)

Język polski nauka

Польский язык для русскоговорящих

Приглашаю на профессиональные уроки польского языка для детей и взрослых из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.
Предлагаю различные виды занятий, в частности:
– польский язык в повседневной жизни, развитие разговорных навыков,
– польский язык для специалистов различных профессий,
– бизнес курсы польского языка,
– подготовительные курсы к экзаменам по польскому языку.

Подбор материала в зависимости от индивидуальных потребностей учащегося.
Занятия проводятся в г. Явожно (Силезское воеводство) или по Скайпу.

Цена: 50 злотых (урок 60 минут)

Занятия проводит кандидат гуманитарных наук, переводчик и учитель русского языка.

Język polski dla obcokrajowców

Zapraszam na profesjonalne lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i innych państw WNP.
Oferuję różne rodzaje zajęć, m.in.:
– język polski w życiu codziennym, rozwój kompetencji komunikacyjnej,
– nauka języka polskiego dla przedstawicieli różnych zawodów,
– język polski w biznesie,
– kursy przygotowawcze do egzaminów z języka polskiego.
Dobór materiału dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia.
Zajęcia odbywają się w Jaworznie (woj. śląskie) lub przez Skype.

Cena: 50 złotych (60 minut)

Oferta tłumaczenia rosyjski
Oferta tłumaczenia rosyjski
Oferta tłumaczenia rosyjski

KWALIFIKACJE

Ikonka kwalifikacje tłumaczenia rosyjski ukraiński

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, rozprawa doktorska Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku (obrona z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim)

Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy - rozprawa doktorska_Anna Kadykało

absolwentka:

 • Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka rosyjskiego);
 • rosjoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nauczyciel języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie (rok szkolny 2019/2020).

Certyfikaty językowe

 • Русский язык как иностранный / Russian as a Foreign Language ТRKI-3 / C1 (język rosyjski na co dzień)
 • Русский язык в деловом общении / Russian for Business Communication TRKI-3 / C1 (język rosyjski w biznesie)
 • First Certificate in English
 • Certyfikat potwierdzający zdany egzamin uniwersytecki z języka angielskiego na poziomie C1 na ocenę bardzo dobry (wydany przez Uniwersytet Jagielloński: JCJ/EN/82/09)

Przynależność do organizacji zrzeszających tłumaczy

Wpis do Rejestru Tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) uprawniający do wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i specjalistycznych w parze językowej rosyjski <-> polski, nr rejestru: 011277

Kursy / szkolenia / warsztaty (tłumaczenia)

 • Cykl webinariów medycznych dla tłumaczy języka rosyjskiego: „System opieki zdrowotnej w ujęciu terminologicznym”; „Tłumaczenie dokumentacji szczepień ochronnych”; „Tłumaczenie zaświadczeń i zwolnień lekarskich”; „Badania obrazowe i laboratoryjne – część teoretyczna”; „Badania obrazowe i laboratoryjne – część praktyczna” (prowadzenie: A. Brzezińska; organizator: BT Linguini);
 • Cykl webinariów dla tłumaczy języka rosyjskiego: „Normy produktowe i przepisy techniczne w pracy tłumacza” (prowadzenie: A. Brzezińska; organizator: Fundacja FreeLING);
 • Webinarium „Wstęp do terminologii medycznej. Skróty i skrótowce medyczne – język rosyjski” (prowadzenie: A. Brzezińska; organizator: BT Linguini);
 • Kurs „Podstawy prawa” (Wyższa Szkoła Ekonomii, Moskwa); 
 • Pokrzywdzony czy poszkodowany? Wyrok czy decyzja? Wyzwanie dla tłumaczy wszystkich języków: porównujemy terminologię w prawie cywilnym, karnym i administracyjnym (Szkoła dla tłumaczy TexteM);
 • Certyfikowany kurs szkoleniowy SDL Trados Studio 2017 — wprowadzenie (Localize.pl);
 • Wprowadzenie do narzędzi komputerowego wspomagania tłumaczeń (Localize.pl);
 • Tłumaczenie wielojęzycznych plików Microsoft Excel (Localize.pl);
 • Warsztaty „Kultura języka polskiego, czyli jak poprawnie mówić i pisać po polsku” (Studenckie Biuro Tłumaczeń UJ)

Kursy / szkolenia / warsztaty (nauczanie; inne)

 • Webinarium „Развитие навыков говорения на уроках русского языка онлайн” (PWN);
 • Warsztaty metodyczne „Rosyjski jest ok! Teoria i praktyka w nauczaniu fonetyki języka rosyjskiego skierowanego do Polaków” (Uniwersytet Śląski);
 • Negocjacje handlowe w MŚP (Akademia PARP);
 • Umiejętności osobiste (Akademia PARP);
 • Umiejętności interpersonalne (Akademia PARP);
 • Savoir-vivre w biznesie (Akademia PARP);
 • Techniki sprzedaży (Akademia PARP);
 • Jak uczyć angielskiego w przedszkolu. Gry i zabawy (Renata Nowakowska, Instruktor);
 • Nowa Era Kompetencji Nauczyciela GREAT (Wydawnictwo Nowa Era):
  •  „G jak GRUPA – Twoje Lego – buduj, cementuj, integruj”;
  • „R jak RELACJE efekt domina a szkolna rzeczywistość”;
  • „E jak EFEKTYWNOŚĆ – Efektywnie i efektownie, czyli szkolne MONOPOLY”;
  • „A jak AUTORYTET – Zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole”
  • „T jak TECHNOLOGIE – TIK? TAK!!! – w świecie cyfrowych tubylców”

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje naukowe Anna Kadykało

2019

 • Забыть Афган? Нет, невозможно. Об эволюции восприятия советско-афганской войны (1979-1989) в общественном сознании россиян и в российском политическом дискурсе, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej, pod. red. A. Dudka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 379-391.

2018

 • Dziękujemy Ci, towarzyszu Stalin! Daleka Północ w oczach jej najmłodszych mieszkańców (na podstawie książki Jesteśmy z Igarki), [w:] Syberia – historia i ludzie, pod red. J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 38-47.
 • Trudne rozliczenie z radziecką przeszłością (na przykładzie opisu zbrodni katyńskiej w rosyjskich podręcznikach do historii), „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 53, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 359-374.
 • The Pioneer Movement in the Contemporary Perception of Russian, “Przegląd Rusycystyczny” 2018, nr 1 (161), s. 44-63.

2017

 • Upadek Związku Radzieckiego w świetle rosyjskich podręczników do historii, „Kultura i Edukacja” 2017, nr 1 (115), s. 31–49.
 • Wojny czeczeńskie – “błąd”, “hańba” czy „narodowa tragedia” Rosji? Obraz konfliktów rosyjsko-czeczeńskich w rosyjskich podręcznikach do historii, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. LXV, zeszyt 7. Słowianoznawstwo, Lublin 2017, s. 79-101.

2015

 • The Afghan War (1979-1989) in the Cultural Memory of the Russians, “Cultural Analysis”, Volume 14, 2015, s. 48-81.
 • Образ коммунальной квартиры в текстах русских исполнителей, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”, Volume 60, Number 2, December 2015, s. 451-463.
 • Kreowanie nowej wizji dziecka w radzieckim dyskursie politycznym, pedagogicznym i literackim, [w:] Dialog z tradycją, t. IV (Język-komunikacja-kultura), pod red. R. Dźwigoł i I. Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 129-140.
 • Образ ветерана Великой Отечественной войны в российских демотивационных плакатах, [w:] Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов: сборник статей, отв. ред. А.Ш. Кабирова, Казань 2015, s. 606-616.
 • Kształtowanie pamięci o masowych represjach w rosyjskiej przestrzeni internetowej, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3, s. 5-17.
 • Герои советского детства в современном Рунете, [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 195-204.
 • Recepcja postaci Stalina w pamięci kulturowej młodego pokolenia Rosjan, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, t. LXIV, s. 93-107.

2014

 • Великая Отечественная война глазами российских интернет-пользователей (на материале демотиваторов), [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, red. M. Kowalska, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 33-43.
 • Lenin w rosyjskiej kulturze popularnej, czyli dekonstruowanie mitu wodza rewolucji we współczesnej Rosji, [w:] Na Wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 67-76.
 • Budowanie tożsamości internetowej wśród dorastającego pokolenia w Rosji, [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 409-417.
 • Obraz dziecięcej rzeczywistości w utworach Nikołaja Nosowa, [w:] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 161-174.
 • Советские ритуалы перехода – на примере детских и молодежных организаций, [w:] „VADE NOBISCUM” IX, red. E. Kacprzyk, M. Gawryszczak, Wydanie i Druk „Piktor” Sp. j., Łódź 2014, s. 325-331.

KSIĄŻKA

 • Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 622 s.
  Istnieje możliwość zakupu egzemplarza autorskiego (z dedykacją). W przypadku zainteresowania proszę o kontakt.

2013

 • Poglądy Wasilija Suchomlińskiego na wychowanie, [w:] Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, t. 6, red. nauk. A. Gofron, K. Motyl, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 227-242.
 • Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna (na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa „Козел на саксе”), „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 26, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 501-516.

2012

 • Powrót do przestrzeni dzieciństwa jako poszukiwanie sensu egzystencji („Lato Pańskie” Iwana Szmielowa), [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, s. 27-32.
 • Bajka jako wyraz sprzeciwu wobec totalitaryzmu – na podstawie utworów Jewgienija Szwarca i Tamary Gabbe, [w:] Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Wydawnictwo Para, Katowice 2012, s. 272-281.
 • Nowe oblicze dzieciństwa jako skutek zmian społecznych po upadku ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4, Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. A. Jach, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 151-170.

2011

 • Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» как предостережение перед проблемой беспризорности, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 171-179.
 • Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji, „Slavia Orientalis” 2011, Rocznik LX, Nr 3, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, s. 349-364.
 • Polityczna indoktrynacja dzieci we współczesnej Rosji, [w:] Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, red. M. Grabowski, Goblin Studio, Kraków 2011, s. 218-235.
 • Antybajkowa kampania w ZSRR,„POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1 (15)/2011, Księgarnia Akademicka, s. 67-78.
 • Idea szczęśliwego dzieciństwa w konfrontacji z radziecką rzeczywistością, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 111-117.
 • Ленин как герой советского детства. На материале стихов и рассказов для детей,[w:] Świat Słowian w języku i kulturze XII, Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. D. Dziadosz i A. Krzanowska, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, s. 174-181.
 • Radziecka dziecięca wspólnota w kilku odsłonach, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011, s. 82-90.
 • Обрывки памяти прежней жизни – о воспоминаниях русских детей вэмиграции, „VADE NOBISCUM” VII, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2011, s. 103-112.
 • Bajka w służbie ideologii komunistycznej. Przypadek Jewgienija Piermiaka, Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo” 1(5) 2011, s. 87-99.
 • Od dydaktyki i komizmu do kształtowania młodych obywateli. O wierszach dla dzieci Samuiła Marszaka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 3-13.
 • Rasputin: quasi-autocharakterystyka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 80-93.

2010

 • Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych i obyczajowych, [w:] „VADE NOBISCUM”, vol. IV, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2010, s. 201-210.
 • Niewinne wiersze dla dzieci czy propaganda od najmłodszych lat? O twórczości Siergieja Michałkowa, „Polisemia”. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2/2010 (2).

2009

 • Dziecięca fascynacja światem wojny – „Syn pułku” Walentina Katajewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Literaturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i A. Porchawki-Mulickiej, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 106-113.
 • Przemoc psychiczna wobec dzieci jako środek wychowania nowego człowieka w ZSRR – na podstawie wspomnień członków rodzin represjonowanych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Kulturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 253-260.
 • Mit Arteku jako arkadia radzieckiego dzieciństwa, [w:] Dziecko a świat dorosłych, red. naukowa M. Duda, B. Gulla, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, s. 143-164.
 • Wizerunek Władimira Putina w kontekście katastrofy okrętu podwodnego „Kursk”, [w:] Wizerunek prezydentów Federacji Rosyjskiej w polskich mediach (2000-2008), red. naukowa M. Smoleń, J. Diec, Drukarnia i Wydawnictwo Platan, Kraków 2009, s. 13-17.
 • Великопостный обряд повешения Иуды как признак народной религиозности, [w:] Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання, Зборнік навуковых прац удзельнікаў, III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, (Мінск, 29–30 красавіка 2009 г.), БДКУМ, Мінск 2009,  s. 81-83.

RECENZJE

 • Национальная гуманитарная наука в мировом контексте, опыт России и Польши, отв. ред: Е. Аксер, И. Савельева, Москва 2010, „Politeja” 1 (15)/2011, s. 563-568.

CENNIK

Cennik tłumaczenia rosyjski

TŁUMACZENIA PISEMNE rosyjski <-> polski i ukraiński -> polski

Tłumaczenia niepoświadczone: cena za stronę 1800 znaków ze spacjami*:

Teksty zwykłe

Cena za stronę

Teksty specjalistyczne

Cena za stronę (+ 25-50% stawki)

z j. rosyjskiego na j. polski

35 zł

z j. rosyjskiego na j. polski

44-52 zł

z j. ukraińskiego na j. polski

35 zł

z j. ukraińskiego na j. polski

44-52 zł

z j. polskiego na j. rosyjski

40 zł

z j. polskiego na j. rosyjski

50-60 zł

*1 strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (wg wskazań statystyki edytora MS Word). Przed rozpoczęciem tłumaczenia dokonywana jest wstępna wycena. Cena ostateczna jest obliczana na podstawie liczby stron w tekście tłumaczenia.

 • Tłumaczenie w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron dziennie) +50% ceny podstawowej.
 • Za pracę w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych dopłata +100% ceny podstawowej.
 • Korekta językowa – od 17 zł za stronę 1800 znaków ze spacjami.
 • Dokumenty przeznaczone do publikacji, wymagające korekty native speakera – wycena indywidualna.
 • Możliwość negocjacji cen przy stałej współpracy i większych zleceniach (powyżej 50 stron).
 • Dzień, w którym zamówienie zostało złożone, nie jest wliczany do terminu wykonania zamówienia.
 • Wystawiam faktury bez VAT – podane ceny są cenami końcowymi (brutto).

TŁUMACZENIA USTNE rosyjski <-> polski

Cena za 1 godzinę tłumaczenia rosyjski <-> polski

Cena za 4-godzinny blok tłumaczenia rosyjski <-> polski

100 zł

400 zł

 • Rozliczenie tłumaczenia ustnego w godzinach – gdy tłumaczenie trwa do 2 godzin i odbywa się na terenie Jaworzna.
 • Dodatkowe koszty tłumacza np.: nocleg, wyżywienie, dojazd – pokrywa zleceniodawca.

 

KURSY JĘZYKOWE (rosyjski, ukraiński, polski): 50 zł / 60 min

Zapraszam do bezpłatnej wyceny tekstu

KONTAKT

Kontakt Anna Kadykało tłumaczenia rosyjski

ADRES

ul. Cyprysowa 9/40

43-600 Jaworzno

DANE FIRMY: dr Anna Kadykało Tłumacz i lektor języka rosyjskiego, NIP: 632-182-75-45

NR KONTA BANKOWEGO: (ING Bank Śląski):  70 1050 1302 1000 0092 4057 6075 

Tłumaczenia rosyjski <-> polski; efektywna nauka języka rosyjskiego

Przewiń do góry